Cyllid


2021-22
Dadansoddiad Risg
Strategaeth Fuddsoddi
Adroddiad Praesept Taflen Adroddiad Adroddiad Praesept - Chwefror 2021
Chwarter 1 Adroddiad Cyllid
Chwarter 2 Adroddiad Cyllid
Cwarter 3 Adroddiad Cyllid Taflen Adroddiad
Chwarter 4 Adroddiad Cyllid
Adroddiad Praesept Taflen Adroddiad
Hysbysiad Cwblhau Archwiliad
Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr
Cyfrifon