Neuadd Gymunedol Llandyfaelog

Neuadd Gymunedol Llandyfaelog

Manylion Cyswllt
Ysgrifennydd - Arfon Davies 01267 267647 llandyfaelog@btinternet.com
Llogi - Shan Rees 07971 345245
Cadeirydd - Carys Thomas


 

Ffurflenni

I archebu'r neuadd a / neu ei chyfarpar darllenwch yr hysbysiad a'r ffurflen gydsynio isod, llenwch y ffurflen archebu a'i dychwelyd i Arfon Davies llandyfaelog@btinternet.com neu ffoniwch Shan Rees ar 07971 345245.

 

 

Cyfrifon

Cliciwch ar y dogfennau isod i weld yr incwm a'r gwariant blynyddol ar gyfer Neuadd Gymunedol Llandyfaelog.