Diffibrilwyr

Mae 7 diffibrilwyr wedi'u leoli o amgylch y Cymuned fel a ganlyn:

Ein diolch i Nicholas Richards-Ozzati ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am eu cefnogaeth i adnewyddu eitemau o offer sydd eu hangen ar y diffibrilwyr. 

Capel Bancycapel
Arosfan Bysiau uwch Croesyceiliog

Constant Upland Arms 

OC Davies Cwmffrwd
Arosfan Bysiau Glanmorlais

Cywion Bach Idole
Y Llew Coch Llandyfaelog