Diffibrilwyr

Mae diffibrilwyr wedi'u leoli o amgylch y Cymuned fel a ganlyn:

Capel Bancycapel
Arosfan Bysiau uwch Croesyceiliog

Constant Upland Arms 

OC Davies Cwmffrwd
Arosfan Bysiau Glanmorlais

Cywion Bach Idole
Y Llew Coch Llandyfaelog