Gwybodaeth y Cyngor

Bydd cyfarfod nesaf a Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llandyfaelog yn cael ei gynnal ddydd Iau 6ed Mehefin 2024 am 7.30yh yn Neuadd Gymunedol Llandyfaelog. Cysylltwch â'r Clerc os hoffech chi fynychu'r cyfarfod yn bersonol neu o bell er mwyn gwneud trefniadau.

Mae’r Cyngor yn cynnwys un ar ddeg o aelodau etholedig sydd yn cael eu hethol pob pump blynedd. Mae’r Cyngor yn cyflogi Clerc rhan amser sef Swyddog Priodol y Cyngor a Swyddog Ariannol Cyfrifol y Cyngor. Ynghyd â’r Clerc mae’r Cyngor yn cyflogi atgyweiriwr rhan amser sydd yn cadw Ardaloedd Hyfrydwch Cymunedol y Cyngor.

Mae’r Cyngor yn cwrdd yn Neuadd Cymunedol Llandyfaelog ar Nos lau cyntaf y mis (gan eithrio mis Awst).