Gwybodaeth y Cyngor

Bydd cyfarfod nesaf y Cyngor yn cael ei gynnal ar-lein ddydd Iau 5ed Tachwedd am 7.30yh. Os hoffech fynychu'r cyfarfod, cysylltwch â'r Clerc i gael dolen.

Mae’r Cyngor yn cynnwys un ar ddeg o aelodau etholedig sydd yn cael eu hethol pob pedair blynedd. Mae’r Cyngor yn cyflogi Clerc rhan amser sef Swyddog Priodol y Cyngor a Swyddog Ariannol Cyfrifol y Cyngor. Ynghyd â’r Clerc mae’r Cyngor yn cyflogi atgyweiriwr rhan amser sydd yn cadw Ardaloedd Hyfrydwch Cymunedol y Cyngor.

Mae’r Cyngor yn cwrdd yn Neuadd Cymunedol Llandyfaelog ar Nos lau cyntaf y mis (gan eithrio mis Awst).