Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llandyfaelog. Datblygwyd y wefan hon gan Gyngor Cymuned Llandyfaelog a Vision ICT. Gobeithiwn byddwch yn gweld y wefan yn ffynhonnell gynorthwyol o wybodaeth. Bydd trigolion ac ymwelwyr i'r ardal yn medru darganfod gwybodaeth ddiddorol a perthnasol am ran hyfryd hyn o Sir Gaerfyrddin.

Cliciwch yma i Fersiwn Cymraeg

Welcome to the Llandyfaelog Community Council website. This website has been developed by Llandyfaelog Community Council and Vision ICT. We hope that you will find it to be a useful source of information. Local residents and visitors to the area will be able to find interesting and relevant information about this wonderful area of Carmarthenshire.