Croeso Welcome

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llandyfaelog. Datblygwyd y wefan hon gan Gyngor Cymuned Llandyfaelog a Vision ICT. Gobeithiwn byddwch yn gweld y wefan yn ffynhonnell gynorthwyol o wybodaeth. Bydd trigolion ac ymwelwyr i'r ardal yn medru darganfod gwybodaeth ddiddorol a briodol am ran hyfryd hyn o Sir Gaerfyrddin.

Welcome to the Llandyfaelog Community Council website. This website has been developed by Llandyfaelog Community Council and Vision ICT. We hope that you will find it to be a useful source of information. Local residents and visitors to the area will be able to find interesting and relevant information about this wonderful area of Carmarthenshire.

Click here for the English Version