Cynghorwyr

Viv Davies

Clydfan
35 Maesglasnant
Cwmffrwd
Sir Gaerfyrddin
SA31 2LR

Nicola Jones

Cadeirydd

Star Forge
Upland Arms
Sir Gaerfyrddin
SA32 8EA

Carys Thomas

Ger y Llan
Llandyfaelog
Cydwelli
SA17 5PB

Jenny Jones

Pant y Crug
Glanmorlais
Kidwelly
SA17 5AN

Rheinallt Jones

Ystrad Ferthyr
Llandyfaelog
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5NU

Meinir James

Ochr y Cwm
Croesyceiliog
Sir Gaerfyrddin
SA32 8DS

Philip Davies

Is-Gadeirydd

Coedbach
Llandyfaelog
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5PR

Eifion Jones

Cilfeithy Uchaf
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5AR

Janet Knott

Fferm Danybanc
Bancycapel
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 8EB

Shan Rees

Cartref
Llandyfaelog
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5PP

Elfyn Williams

7 Maesdolau
Idole
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 8DQ