Cynghorwyr

Rheinallt Jones

Ystrad Ferthyr
Llandyfaelog
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5NU

Viv Davies

Clydfan
35 Maesglasnant
Cwmffrwd
Sir Gaerfyrddin
SA31 2LR

Nicola Jones

Star Forge
Upland Arms
Sir Gaerfyrddin
SA32 8EA

Meinir James

Ochr y Cwm
Croesyceiliog
Sir Gaerfyrddin
SA32 8DS

Philip Davies

Coedbach
Llandyfaelog
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5PR

Eifion Jones

Cilfeithy Uchaf
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5AR

Janet Knott

Cadeirydd

Fferm Danybanc
Bancycapel
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 8EB

Shan Rees

Is-Gadeirydd

Cartref
Llandyfaelog
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5PP

Elfyn Williams

7 Maesdolau
Idole
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 8DQ