Cynghorwyr

Rheinallt Jones

Ystrad Ferthyr
Llandyfaelog
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5NU

Viv Davies

Clydfan
35 Maesglasnant
Cwmffrwd
Sir Gaerfyrddin
SA31 2LR

Nicola Jones

Star Forge
Upland Arms
Sir Gaerfyrddin
SA32 8EA

Meinir James

Ochr y Cwm
Croesyceiliog
Sir Gaerfyrddin
SA32 8DS

Philip Davies

Coedbach
Llandyfaelog
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5PR

Richard John

Is-Gadeirydd

Nant Yr Arian
Pentrepoeth
Idole
Sir Gaerfyrddin
SA32 8DH

Eifion Jones

Cilfeithy Uchaf
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5AR

Janet Knott

Fferm Danybanc
Bancycapel
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 8EB

Shan Rees

Cartref
Llandyfaelog
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5PP

Mair Stephens

The Coach house
Glanmorlais
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5AW

Elfyn Williams

Cadeirydd

7 Maesdolau
Idole
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 8DQ