Y Clwb

Ydych chi’n deall Cymraeg ond angen mwy o hyder a chyfleoedd i’w defnyddio?


Dewch draw i ymuno â ni i sgwrsio yn Gymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar gyda dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Yn ystod misoedd y gaeaf, bydd tîm o wirfoddolwyr Cymraeg lleol yn trefnu cyfres o weithgareddau pob pythefnos ac yn gyfle gwych i chi gymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd. Bydd Y Clwb am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran.

Byddwn yn ail-ddechrau cwrdd wyneb yn wyneb ar nos Fawrth 20fed Medi am 7o’r gloch yn Y Llew Coch, Llandyfaelog.

Croeso cynnes i bawb!

Lle? Y Llew Coch, Llandyfaelog

Faint o’r gloch? 7-8yh

Pryd? Ar Nos Fawrth

Dyddiadau: 20 Medi

4 a 18 Hydref

1, 15, a 29 Tachwedd

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Geraint Roberts – geraintroberts@btinternet.com neu Meinir James – meiwj12@gmail.com