COVID-19

Mae CFfI Ifanc Llanismel wedi sefydlu cynllun i cefnogi'r Cymuned yn ystod yr amseroedd pryderus yma. Os rhydych yn ymwybodol o unrhyw unigolion sydd eisiau cefnogaeth, cysylltwch gyda nhw neu Clerc y Cyngor Cymuned er mwyn i trefniadau cael eu wneud.

Taflen

Canllaw i Gwirfoddolwyr

Cymorth Llandyfaelog

Adnewyddiad COVID-19 Swyddfa'r Bost